Downtown Miami

NBA Playoffs

Our Miami Heat! 2014 Eastern Champs

Spurs Leads the Series 2 -1

Game 1:     SAS 110 MIA 95 
Game 2:     MIA 98 SAS 96 
Game 3:     SAS 111 MIA 92

Game 4 - Thu, June 12, San Antonio at Miami, 9 p.m. ET, ABC 
Game 5 * Sun, June 15, Miami at San Antonio, 8 p.m. ET, ABC 
Game 6 * Tue, June 17, San Antonio at Miami, 9 p.m. ET, ABC 
Game 7 * Fri, June 20, Miami at San Antonio, 9 p.m. ET, ABC

Add your comment...


 
Advertisement
Open Feedback Dialog